'' ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ...ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ! ''

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ... Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΕΤΕ ΣΤΟ : protanea@gmail.com


Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Περιορίζονται κατά 15% οι προσλήψεις στο Δημόσιο – Αιτήσεις δεκτές μέχρι 14/1..!!!

Μόνο οι απολύτως απαραίτητες προσλήψεις θα γίνουν φέτος στο Δημόσιο και με βάση την αναλογία 1/5, δηλαδή... μια πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις.

Με επείγουσα εγκύκλιό του, ο υπουργός Εσωτερικών ζητά από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου τομέα να υποβάλουν τον προγραμματισμό των αναγκών τους σε μόνιμο προσωπικό, σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου καθώς και συμβάσεων μίσθωσης έργου με βάση τις ανάγκες που θεωρούνται απολύτως απαραίτητες και πάντα με βάση τις εξαγγελίες της κυβέρνησης πως κάθε πρόσληψη θα πρέπει να αντιστοιχεί σε πέντε αποχωρήσεις.

Τα αιτήματα για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου πρέπει να έχουν περιέλθει στην υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών όσο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, έως τις 14 Ιανουαρίου 2011. Και κάθε αίτημα πρέπει να συνοδεύεται με στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ο ακριβής αριθμός των αποχωρήσεων προσωπικού το 2010.

Επιπλέον πρέπει να αποσταλούν στοιχεία, για εκκρεμότητες διορισμών-προσλήψεων τακτικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα, από πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων που έχουν εκδοθεί από το ΑΣΕΠ μέχρι 31-12-10, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο αριθμός προσωπικού που μεταφέρθηκε από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως Ολυμπιακή κλπ.

Μεμονωμένα αιτήματα φορέων ή αιτήματα που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία, δεν θα περιληφθούν στον ενιαίο προγραμματισμό προσλήψεων του 2011, με εξαίρεση τα αιτήματα που θα αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών που λόγω της φύσης τους δεν είναι δυνατόν να προγραμματισθούν.

Φέτος, οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το 2011 περιορίζονται κατά 15% σε σχέση με το 2010. Το ίδιο ισχύει και για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου.

NewsIt.gr
sarotiko

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου