'' ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ...ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ! ''

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ... Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΕΤΕ ΣΤΟ : protanea@gmail.com


Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Πρόκληση: 9 εκατ ευρώ το χρόνο για πετρέλαιο στα νοσοκομεία !!!

Σε 9 εκατ. ετησίως υπολογίζεται η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί, με την εφαρμογή μέτρων χαμηλού και μέσου κόστους για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων, όπως προκύπτει από έρευνα, που πραγματοποίησε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Η εξοικονόμηση είναι της τάξης του20% και στο σύνολο των νοσοκομείων φθάνει τις 132 γιγαβατώρες (GWh) ετησίως, δηλαδή περίπου 11.400 ΤΙΠ (τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου) με τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά οφέλη.

Η πιλοτική αυτή μελέτη κάλυψε 25 -από τα περίπου 70.000- δημόσια κτήρια σε όλη την Ελλάδα και εστίασε στα κτήρια 24ωρης λειτουργίας (8 νοσοκομεία) τα οποία αποτελούν και κυβερνητική προτεραιότητα για ενεργειακή αναβάθμιση, μέσω του προγράμματος "Εξοικονομώ". 
Στόχος του έργου αυτού ήταν:
* η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος,
* η μείωση του λειτουργικού κόστους,
* η αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών και του εργασιακού περιβάλλοντος.
* η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων με εφαρμογή των προτεινόμενων επεμβάσεων.
Ο μέσος όρος της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας των 8 νοσοκομείων είναι περίπου 427 kWh/m2. Κυμαίνεται από 224 kWh/m2 στο Νότιο Αιγαίο και φθάνει στα 710 kWh/m2 στην Αθήνα.
Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση των καταναλώσεων των κτηρίων η οποία οφείλεται σε πολλές αιτίες όπως η χρήση, η χρονολογία κατασκευής και η κατάσταση του κελύφους, το επίπεδο θερμομόνωσης, η κλιματική ζώνη, η παλαιότητα και το επίπεδο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, ο κλιματισμός των χώρων, το επίπεδο ενεργειακής διαχείρισης κλπ. Φαίνεται ακόμη ότι η θέρμανση των νοσοκομείων καταναλώνει 75% της ενέργειας, ενώ μόλις 25% αφορά ηλεκτρικές εργασίες.
Σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, σύμφωνα με την έρευνα του ΚΑΠΕ, αυτός παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των κτηρίων. Παρόλα αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό της εγκατεστημένης ισχύος (όπως και της κατανάλωσης ενέργειας) αφορά τις θερμικές καταναλώσεις (θέρμανση χώρων, ζεστό νερό χρήσης κλπ).
Σχετικά με τα ηλεκτρικά φορτία, το μεγαλύτερο ποσοστό εγκατεστημένης ισχύος και κατανάλωσης ενέργειας αφορά τον κλιματισμό (ή την ψύξη), τον φωτισμό, τις συσκευές γραφείου και ακολουθούν οι υπόλοιπες ηλεκτρικές καταναλώσεις (κίνηση κλπ).
Με βάση τα αποτελέσματα όλων των ενεργειακών καταγραφών, των αναλύσεων και της αξιολόγησης των προτεινόμενων επεμβάσεων, η μελέτη ανέδειξε τα εξής:
1. Οι ενεργειακές καταναλώσεις των κτηρίων του δημοσίου κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα.
2. Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στα παλαιά κτήρια, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και ελλείψεις στο κέλυφός τους (π.χ. ελλιπής θερμομόνωσης, έλλειψη σκιασμού, παλαιά κουφώματα κλπ.)
3. Σημαντικά προβλήματα και ελλείψεις παρατηρήθηκαν στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (παλαιότητα εγκαταστάσεων, προβλήματα ρύθμισης και λειτουργίας, έλλειψη σχεδιασμού ιδιαίτερα στον κλιματισμό, έλλειψη συστημάτων αυτοματισμού κλπ).
4. Έλλειψη προγραμμάτων ενεργειακής διαχείρισης και ανεπαρκής ενεργοποίησης των ενεργειακών υπευθύνων και έλλειψη ενεργειακής συνείδησης από τους χρήστες των κτξρίων.
5. Η εξοικονόμηση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην πράξη δεν αποτελούν προτεραιότητα.
6. Έλλειψη πόρων για τη χρηματοδότηση επεμβάσεων και αδυναμία εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης, όπως η Χρηματοδότηση από Τρίτους (ΧΑΤ).
7. Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας.
Πέραν των τεχνικών και κατασκευαστικών προβλημάτων που παρατηρούνται στα κτήρια του δημοσίου Τομέα και ειδικότερα στα νοσοκομεία υπάρχουν μεγάλα προβλήματα που σχετίζονται με τη διοίκηση και την λειτουργία τους. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:
* Έλλειψη προγραμμάτων ενεργειακής διαχείρισης.
* Έλλειψη τεχνικού καθώς και εξειδικευμένου προσωπικού σε θέματα Ενεργειακής Διαχείρισης, Εξοικονόμησης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
* Ελλιπής ενημέρωση των χρηστών των κτηρίων σε θέματα Εξοικονόμησης και Ορθολογικής χρήσης ενέργειας.
Οι προτάσεις του ΚΑΠΕ για τη μείωση της κατανάλωσης με βάση το κόστος - όφελος αφορούν:
- Μέτρα βελτιώσεις του κελύφους (μόνωση, κλείσιμο χαραμάδων, κλπ).
- Αναβάθμιση Συστημάτων και Δικτύων Θέρμανσης - Ψύξης.
- Εγκατάσταση Ηλιακών Συστημάτων για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης.
- Αντικατάσταση Καυσίμου (Φυσικό Αέριο ή Υγραέριο).
- Αναβάθμιση Συστήματος Φωτισμού (Ανασχεδιασμός, Εγκατάσταση Λαμπτήρων Οικονομικού Τύπου, Αναβάθμιση Φωτιστικών Σωμάτων, κλπ).
- Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας.
- Εγκατάσταση επί μέρους αυτοματισμών στα συστήματα κλιματισμού, φωτισμού και Κεντρικών Συστημάτων Ελέγχου (BMS) και
- Εφαρμογή Οργανωτικών Προγραμμάτων Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας.


Υπάρχει συνημμένος πίνακας

Attachments:
pinakas.doc
http://www.newpost.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου