'' ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ...ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ! ''

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ... Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΕΤΕ ΣΤΟ : protanea@gmail.com


Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Ανακλήθηκε η άδεια της ασφαλιστικής VDV LEBEN INΤERNATIONAL - Tί πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι...

Η εν λόγω εταιρεία από τον Σεπτέμβριο του 2010 τελούσε υπό καθεστώς αναστολής νέων ασφαλιστικών εργασιών και... δέσμευσης των περιουσιακών της στοιχείων.

Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία "VDV LEBEN INΤERNATIONAL Α.Ε.Α.Ζ."

Έτσι, από σήμερα οι ασφαλισμένοι στην εταιρία "VDV LEBEN INΤERNATIONAL Α.Ε.Α.Ζ." θα πρέπει να επικοινωνούν με τον επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης κ. Γ. Χαλιώτη, καθημερινά, από ώρα 10.00 έως 14.00, στο τηλέφωνο 00 30 - 210 61 09 287 για θέματα που αφορούν στην ασφαλιστική τους κάλυψη μετά την σχετική απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος για την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της συγκεκριμένης ασφαλιστικής εταιρείας και την εκκαθάρισή της.

Υπενθυμίζεται ότι η VDV LEBEN INΤERNATIONAL Α.Ε.Α.Ζ είναι μία μικρού μεγέθους Ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, του Κλάδου Ζωής, που δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στη Γερμανία μέσω υποκαταστήματος και δευτερευόντως στην Ελλάδα. Η εν λόγω εταιρεία από τον Σεπτέμβριο του 2010 τελούσε υπό καθεστώς αναστολής νέων ασφαλιστικών εργασιών και δέσμευσης των περιουσιακών της στοιχείων. Η ΕΠΑΘ αφού έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα διενεργηθέντων ελέγχων και το γεγονός ότι στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε η εταιρεία δεν προέβη σε καμία διορθωτική ενέργεια, που θα εξασφάλιζε την οικονομική και οργανωτική ανασυγκρότησή της, αποφάσισε την κατά τα ανωτέρω ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.

Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με την αρμόδια εποπτική αρχή της Γερμανίας BaFin, έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία. Ειδικότερα, για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης ο δικηγόρος κ. Γεράσιμος Χ. Χαλιώτης.

Από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας, βάσει του θεσμικού πλαισίου, ενεργοποιείται το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής που αναλαμβάνει την προσπάθεια για τη μεταβίβαση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, με στόχο τη συνέχισή τους.

Εφόσον η προσπάθεια αυτή δεν τελεσφορήσει, ενεργοποιείται διαδικασία αποζημίωσης των ασφαλισμένων. Εκκρεμείς δίκες της εταιρείας συνεχίζονται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (φαξ: 210-3205439, email: info@pligf.gr).

Από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας έως την ημερομηνία παραλαβής του Χαρτοφυλακίου Ζωής από ανάδοχη ασφαλιστική εταιρία ή την έναρξη της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων, αναστέλλεται η υποχρέωση των ασφαλισμένων για καταβολή ασφαλίστρων, καθώς και η υποχρέωση της εταιρείας για καταβολή ασφαλισμάτων ή άλλων πληρωτέων παροχών, όπως ποσών λόγω εξαγοράς των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής.

NewsIt.gr
sarotiko

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου