'' ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ...ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ! ''

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ... Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΕΤΕ ΣΤΟ : protanea@gmail.com


Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΕΞΠΡΕΣ: Η διαδικασία... και οι εξαιρέσεις

Σ
υντάξεις- εξπρές μέσα σε έναν μήνα με τη μεσολάβηση ενός νέου θεσμού, του Σώματος Πιστοποιημένων Εισηγητών (ΣΠΕ), θα απονέμονται σύντομα στους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών ταμείων. 

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν τις σχετικές ρυθμίσεις που θα περιληφθούν στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τη λειτουργία του ΣΠΕ και αφορούν στο νέο σύστημα της υποχρεωτικής προσωρινής σύνταξης. Στο σχέδιο νόμου περιγράφονται η διαδικασία εφαρμογής του νέου μέτρου, η λειτουργία του ΣΠΕ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, το συνταξιοδοτικό αίτημα για τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και οι εξαιρέσεις απο το μέτρο. 

Εκτιμάται ότι η σχετική ρύθμισηη οποία αποτελεί πρόταση της ΠΟΣΕΙΚΑ- θα αρχίζει να εφαρμόζεται απο την άνοιξη. Στόχος είναι να απονέμεται προσωρινή σύνταξη- εξπρές σε ένα ποσό που θα πλησιάζει το πραγματικό ακόμα και στο 90%-95% ενώ με την έκδοση της οριστικής απόφασης θα γίνεται η εκκαθάριση. 

Ειδικότερα με τα προωθούμενα άρθρα:
Σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία θα εκδίδεται πρώτη συνταξιοδοτική πράξη μέχρι την τελική πράξη έκδοσης για την απονομή της σύνταξης. Θα εκδίδεται εντός 20 ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης και η αρχική σύνταξη θα χορηγείται εντός 30 ημερών από την έκδοση της πρώτης συνταξιοδοτικής πράξης. 

Το ποσό της σύνταξης που θα καταβάλλεται στον ασφαλισμένο με την πρώτη συνταξιοδοτική πράξη θα συμψηφίζεται με το ποσό της σύνταξης που θα προκύψει μετά την έκδοση της οριστικής πράξης απονομής σύνταξης.
Οταν ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση της οριστικής πράξης απονομής της σύνταξης διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου δεν είναι ακριβή, θα αναζητηθούν τα ποσά των συντάξεων που εισπράχθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Αν δεν προκύπτει υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η επιστροφή των ποσών θα γίνεται άτοκα. 

Οι ασφαλισμένοι θα καταθέτουν την αίτηση συνταξιοδότησής τους στο Σώμα Πιστοποιημένων Εισηγητών (ΣΠΕ) το οποίο συστήνεται γι΄ αυτό τον σκοπό και θα βρίσκεται στο τμήμα απονομής σύνταξης κάθε ασφαλιστικού φορέα. Το ΣΠΕ θα αποτελείται από υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης οι οποίοι θα έχουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απονομής συντάξεων. Εργο του θα είναι μεταξύ άλλων ο έλεγχος εγκυρότητας των παραστατικών που συνοδεύουν την αίτηση και η σύσταση του συνταξιοδοτικού φακέλου του ασφαλισμένου. Εξάλλου προβλέπεται ότι η εμπρόθεσμη έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης αποτελεί υποχρέωση των πιστοποιημένων εισηγητών, καθώς απόκλιση από τις καθοριζόμενες προθεσμίες θα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. 

Περιμένουν έως και 14 μήνες
Σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα, ο υποψήφιος συνταξιούχος περιμένει κατά κανόνα από 6 έως 14 μήνες για να πάρει τη σύνταξη εφόσον είναι ασφαλισμένος σε ένα Ταμείο και από 8 μήνες μέχρι και δυόμισι χρόνια εφόσον είναι ασφαλισμένος σε δύο ή περισσότερα Ταμεία. Εξάλλου, μια άλλη αρνητική συνέπεια των καθυστερήσεων είναι η οικονομική επιβάρυνση που υφίσταται ο εργαζόμενος όταν απευθύνεται σε ιδιωτικά γραφεία για ενημέρωση ή και ανάθεση της υπόθεσης έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης. Το κόστος αυτών των υπηρεσιών για τον πολίτη είναι από 50 μέχρι 250 ευρώ για απλή ερώτηση και από 500 μέχρι και 3.000 ευρώ, δηλαδή από μία έως δύο συντάξεις, για ανάθεση της υπόθεσης έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης. 


Και γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών
Οπως δήλωσε χτες ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης κατά την επίσκεψή του στα γραφεία της διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ, το μέτρο της προσωρινής σύνταξης εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του υπουργείου Εργασίας να αναβαθμιστεί προς όφελος όλων των ασφαλισμένων το επίπεδο πληροφόρησης και εξυπηρέτησης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σχεδιαζόμενη ίδρυση γραφείων εξυπηρέτησης πολιτών τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και μέσα στα Ταμεία. http://dete.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου